Lotte Hartmeyer

Psykomotorisk terapeut

Jeg hedder Lotte Hartmeyer og har speciale i kropsterapi af stress og traume.
Jeg tilbyder et behandlingsforløb, der tager udgangspunkt i netop dig. Du vil gennem et kropsterapeutisk forløb skabe ro i kroppen, arbejde med at kunne rumme din historie, og skabe vedvarende ro i kroppen, tanker og følelser.

Gennem manuel behandling/afspænding på briks og samtale kan fastlåste traumer lande, stressniveauet falder, hvilket skaber ligevægt/balance i nervesystemet.

Terapien går bag om smerten og følelserne, og vi arbejder med dine overaktive instinkter, følelser og tankemylder.

Terapien er en blid, effektiv og langtidsvirkende.

Den er skræddersyet til dig, som har været udsat for et hændelsestrauma (en enkeltstående hændelse), eller længere tids stress/overbelastning, der har ført til udmattelsetilstande.

Terapien har sit omdrejningspunkt i samspillet mellem krop og psyke.

Gennem øvelser, samtale og manuel behandling, lander vi gamle traumer, så din krop fysisk og psykisk kan finde ro. Hvorved smerter, spændinger og sværere følelser bliver nemmere at håndterer, eller kan giver slip.

Jeg arbejder både nonverbalt (uden ord) hvor det er kroppen der får lov til at spænde- og slappe af, samt verbalt hvor vi sætter ord på de kropslige sansninger, der er årsagen bag.

Jeg har specialiseret mig i:

Pludselige, fysiske skader: herunder piskesmæld, vedvarende muskel-, ryg- og ledsmerter efter fald og færdselsulykker.

Opvækst traumer: manglende eller ikke optimal omsorg og tilknytning. Ensomhed, lavt selvværd, vrede, sorg, skam, manglende evne til at danne ligeværdige relationer.

Grænseoverskridende adfærd, personrelateret vold og overgreb: kropslig uro, vagtsomhed, angst, forstyrrende og ekstra sensitive sanser, omskiftelige og diffuse smerter, vrede og sorg. Skam og tilbagetrækning, og at evnen til at finde ro kun kan findes ved isolation.


Stress og udmattelsestilstande: længerevarende stress med baggrund i traumer, arbejdsrelaterede belastninger, konflikter og livskriser


Kroniske smerter og sygdomme: hovedpiner, muskel- og ledsmerter samt sammensatte smertebilleder. Fordøjelsesproblemer eller søvnproblemtikker

Symptomer på stress og traumatisering, der kan bearbejdes kropsligt.

Alarmering, nedsat koncentrationsevne, tankemylder, bekymringer, kan ikke slappe af, uro, Træthed, ondt i maven, hovedpine, muskelsmerter, uforklarlige smerter, Forstoppelse, diarré, reflux/halsbrand, mavesår.
Uforklarlig eksem, hudproblemer, opblussen af psoriasis, sveder mere end normalt, mere syg end sædvanligt, dårlig tidshukommelse, manglende overblik, humørændringer, svært ved at kontrollerer sine følelser, mistænksomhed, indlæringsvanskeligheder, søvnbesvær, følelsen af at være ligeglad (tab af håb på forandring), undgåelsesadfærd, isolering, tilbagetrækning fra relationer og tab af samhørighedsfølelse til familie og venner. Svært at holde øjenkontakt, mere distræt, svært ved at koncentrere sig, svært ved problemløsninger, nedsat lyst til sex, hårtab, blødningsforstyrrelser (kvinder).
Kontakt

Vis e-mail

Vis telefonnummer

Hjemmeside

Vis hjemmeside

Adresse
Ventetid

Ingen ventetid

Fagområder

Affektive lidelser

Arbejde og karriere

Personlig udvikling

Udviklingsforstyrrelser

Angst

Traumer

Kroppen

Sorg

Stress

ADHD og ADD

Depression

Relationer

Terapiformer

Psykomotorisk terapi

Tilskud
Ingen