Edna Esager

Psykolog

Læs mere om Edna her:
Jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet og autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har solid erfaring med en bred vifte af psykologiske problemstillinger, herunder depression, angst og stressrelaterede tilstande men også tab, sorg og alvorlig sygdom. Jeg har desuden arbejdet både individuelt og i grupper med efterfødselsreaktioner. Herudover har jeg fra min tilknytning til et smertecenter erfaring med psykologiske følgevirkninger ved kroniske komplekse smerter.

Jeg deltager løbende i kurser, efteruddannelsesforløb og supervision. Udgangspunkt Vi undgår ikke, at livet udsætter os for vanskelige perioder, udfordringer, tab eller svære oplevelser. Ofte favner vi dem og gennemlever dem – enten på egen hånd eller ved hjælp fra familie og venner. Synes udfordringerne for svære og uoverskuelige, tabet for stort at bære, synes spekulationer og bekymringer at tage over og skabe barrierer for det liv eller den retning, vi ønsker, kan det være en rigtig god ide at opsøge professionel hjælp.

Min opgave er i samarbejde med dig at hjælpe dig til at genvinde fodfæste, opnå indsigt i og bryde fastlåste tanke- og handlemønstre med større handlefrihed, øget livskvalitet og trivsel til følge. Ikke alle problemer eller udfordringer kan helt fjernes, men de kan arbejdes med, således at du fremadrettet oplever at håndtere og mestre dem på en anden og for dig bedre måde. Tilgang Du vil blive mødt med respekt, ligeværd og nærvær. Tryghed og tillid er en forudsætning for åbenhed og mod til at skabe de ændringer, du ønsker og/eller mod til at være i det, der er svært. Jeg arbejder som udgangspunkt ud fra tilgangene metakognitiv terapi (MCT) eller acceptance and commitment therapy (ACT).

Vi vil tage afsæt i et 'her og nu, og behandlingen tilpasses naturligvis med respekt for dig, dine ønsker og problemstillinger og evalueres løbende. Du skal være opmærksom på, at jeg har fravalgt at samarbejde med diverse netværk. Det betyder, at jeg kun tager imod sundhedsforsikringer, hvis de kan indberettes igennem “Sygeforsikingen Danmark” eller giver mulighed for, at du betaler sessionerne løbende hos mig og selv afregner med dit forsikringsselskab. Du skal også være opmærksom på, at jeg desværre ikke tager imod henvisning fra lægen. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Finddinterapeut

Her hjælper vi dig til at finde det bedste match mellem dig og din kommende terapeut.
Tilmeld vores nyhedsbrev
2022 - Copyright, Alle rettigheder forbeholdt
crossmenu