Signe Brogaard-Kay

Autoriseret psykolog

Traumebehandling og individuel terapi

Jeg tilbyder terapeutiske forløb til børn, unge og voksne, der har brug for hjælp til at få det bedre. Mistrivsel kan se ud på mange måder, hvad enten det er angst, stress, bekymringer, konflikter, nedtrykthed, vrede eller noget helt andet. Jeg vil sammen med dig undersøge, hvad der kan være den gode grund til at dit system reagerer som det gør, og derfra hjælpe med at skabe mere tryghed indadtil, så der kommer en oplevelse af lindring og større frihed til at udfolde dit liv på den måde, du ønsker.

Nogle gange er vores adfærdsmønstre opstået på baggrund af større eller mindre traumer, der både kan være relationelle oplevelser (i alle aldre), eller større voldsomme begivenheder, der har sat sig i vores system. I de tilfælde tilbyder jeg traumebehandling med EMDR metoden. Hvis der er ønske om hjælp til børn og unge, vil jeg altid inkludere samtaler med forældre og muligvis hele familien, for at sikre den bredest mulige forståelse af hvad problematikken kan være et udtryk for. Jeg tilbyder ligeledes traumebehandling til børn og unge baseret på EMDR metoden, og her vil det også inkludere involvering af forældre i arbejdet.

Forældresamtaler

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe forældre med at forstå og hjælpe deres børn, og dermed blive i stand til at hjælpe deres børn med den mistrivsel, de måske udviser. Det kan også være, at du som forælder mærker, at du har brug for flere strenge at spille på i dit forældreskab, for at kunne møde dine børn på den måde, du gerne vil. Jeg har erfaring og er uddannet i forskellige metoder til at skabe trivsel i børnefamilier med fokus på forældrearbejdet, bl.a. Tryghedscirklen (Circle of security Parenting - COS-P), der er et forældreprogram baseret på 60 års forskning i tilknytning. Tryghedscirklen kan både fungere som et forløb til et enkelt forældrepar, eller som et gruppeforløb til flere forældrepar. Derudover tilbyder jeg forløb, hvor vi sammen ser på jeres konkrete samspil igennem videofeedback, her bruger jeg Marscak Interaction Method (MIM), og dette kan suppleres med mentaliseringsbaserede familieaktiviteter.

Supervision

Jeg tilbyder supervision individuelt eller i gruppe til terapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre, der arbejder indenfor omsorgsområdet. Her trækker jeg på mine faglige rødder i mentaliseringsbaseret tilgang (ud fra et systemisk grundlag), tilknytningsperspektiver, traumeforståelse og inspiration fra IFS samt compassion-tilgange. I dette arbejde vil jeg både have fokus på at øge forståelsen udadtil i de relationer, der kan være svære at arbejde i, og samtidig invitere til at kigge indad for at øge forståelsen for egne reaktioner og dermed skabe medfølelse indadtil.

Finddinterapeut

Her hjælper vi dig til at finde det bedste match mellem dig og din kommende terapeut.
Tilmeld vores nyhedsbrev
2022 - Copyright, Alle rettigheder forbeholdt
crossmenu