Vidste du at der findes mange forskellige terapiformer?

Her er de mest anvendte terapiformer i Danmark

Der findes et utal af terapiformer. Det kan være en jungle at finde at finde rundt i, når man leder efter en terapeut som matcher ens behov. Det skal siges, at effekten ved de mest gængse terapiformer ikke varierer i store grader – derfor vil det formegentlig ikke gøre den store forskel hvilken terapiform der anvendes, så længe din kontakt til terapeuten er god. Der kan dog være nogle terapiformer, som er særligt gode for visse psykologiske problematikker.

Kognitiv adfærdsterapi - KAT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Mindfulness-basereret kognitiv terapi (MBKT)
Metakognitivterapi (MKT)
Compassion fokuseret terapi (CFT)
Psykodynamisk terapi
Kognitiv adfærdsterapi – KAT
Kognitiv adfærdsterapi er udviklet af Aron T. Beck, og er en af de mest undersøgte og anvendte terapiformer. Det fungerer som korttidsterapi, og et forløb vil derfor typisk blot vare et par måneder. I kognitiv adfærdsterapi arbejder med tanker, følelser og adfærd.

Terapeut og patient samarbejder om, at identificere uhensigtsmæssig tænkning og adfærd, og dernæst at skabe kognitiv forandring hos patienten. Kognitiv forandring inkluderer blandt andet at erstatte tidligere dysfunktionelle tanker og antagelser med andre mere hensigtsmæssige tanker og antagelser. Når patienten lærer at forstå deres tænkning, og gøre den mere adaptiv, antages det at man oplever en bedre følelsesmæssig og adfærdsmæssig tilstand.

Altså kan man ved kognitiv adfærdsterapi komme til at betragte virkeligheden fra et nyt, og mere hensigtsmæssigt perspektiv.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Acceptance and Commitment Therapy (Act) er en nyere terapiform, som har vist sig at have god effekt. ACT tager udgangspunkt i den psykologiske fleksibilitet, som patienten i samarbejde med terapeuten skal forsøge at øge. Psykologisk fleksibilitet hjælper os blandt andet med problemløsning, at leve i nuet og at tilpasse os hverdagens udfordringer.

I ACT arbejder man med 6 kerneprocesser som påvirker den psykologiske fleksibilitet. Dette er accept, kognitiv defusion, at være tilstede i nuet, selvet som kontekst, værdier og engageret handling. I ACT vil terapeuten introducere patienten for forskellige øvelser, mindfulness, visualiseringer og metaforer.
Mindfulness-basereret kognitiv terapi (MBKT)
Mindfulness-baseret kognitiv terapi er manualbaseret gruppebehandling, og er oprindeligt udviklet til at forebygge tilbagefald af depression. Behandlingen foregår over otte uger, og består af elementer fra kognitiv adfærdsterapi integreret med klinisk træning i mindfulness meditation.

I mindfulness træner man sin opmærksomhed, og observerer oplevelser, tanker, emotioner og kropslige fornemmelser. Dette gør man uden at dømme eller analysere, men blot ved at være til stede og registrere hvad der sker i nuet. Behandlingen vil hjælpe patienten med at opdage dysfunktionelle tankemønstre, og derefter frigøre sig fra dem.
Metakognitivterapi (MKT)
Metakognitiv terapi er en nyere terapiform. I metakognitiv terapi antager man, at bekymring og grubleri er en stor drivkraft bag psykisk belastning, hvorfor denne type tænkning også er med til at fastholde mennesker i lidelser såsom angst, depression, PTSD og OCD.

Derfor er det netop bekymringer som er fokus i arbejdet i denne terapiform, hvor patienten i samarbejde med terapeuten forsøger at tage kontrol over de overdrevne grublerier.

Dette gøres gennem fælles undersøgelse af patientens uhensigtsmæssige opmærksomhedsstrategier, tankemønstre og adfærd, for dernæst at give patienten nye redskaber og strategier til at tage kontrollen over bekymringerne. På den måde får patienten bedre mulighed for at være til stede i øjeblikket, i stedet for at bekymre sig om fortid eller fremtid.
Compassion fokuseret terapi (CFT)
I compassion fokuseret terapi (CFT) arbejder man med at møde sig selv og andre med omsorg. Ofte når man rammes af psykisk mistrivsel bliver man selvkritisk og skamfuld, og derfor arbejdes der i CFT med forståelse og ro over egne og andres tanker og beslutninger.

I CFT antager man, at lidelse er en del af livet, og at det er uden for vores kontrol, hvorfor man i samarbejde med terapeuten vil øge sin forståelse af menneskets sind og øve at regulere følelser og forsøge at ungå kontrol over psykisk ubehag. Essensen i CFT er en kærlig tilgang til selv og andre, hvor man øger at understøtte alternative positive tanker ved at mærke venlighed og støtte.
Psykodynamisk terapi
Psykodynamisk terapi udspringer af psykoanalysen grundlagt af Sigmund Freud. Her anskues psykisk mistrivsel som en reaktion på følelser, der ikke tidligere er bearbejdet. I terapien vil patient og terapeut i et stærkt samarbejde anvende patientens livshistorie til at forstå mønstre i tilknytning, adfærd og tanker.

Dette med formålet om at patienten skal lære at acceptere og forholde sig til egne tanker og følelser. På den måde vil patienten få indsigt i hvordan han/hun kan tage gode beslutninger. Fokus i terapien vil ofte være på patientens relationer, og hvilke følelser der er forbundet med disse.

Finddinterapeut

Her hjælper vi dig til at finde det bedste match mellem dig og din kommende terapeut.
Tilmeld vores nyhedsbrev
2022 - Copyright, Alle rettigheder forbeholdt
crossmenu